מחשבון RM

יש להכניס למחשבון את המשקל שהרמתם ואת מספר החזרות, והמחשבון יחשב עבורכם את המשקל המקסימאלי לחזרה אחת.