מחשבון מרחק ריצה

יש להכניס למחשבון את נתוני הריצה האחרונה שלכם (זמן ומרחק) ואת משך הזמן שאתם מתכננים לרוץ. המחשבון יחשב עבורכם מה המרחק שעליכם לרוץ בזמן זה על מנת לשפר את היכולות שלכם.

רוצה להצטרף?

אקסלנט מזמינים אותך לשני אימוני ניסיון מתנה,
ללא שום התחייבות, בקבוצה הקרובה לביתך.

רוצה להצטרף?

אקסלנט מזמינים אותך לשני אימוני ניסיון מתנה'
ללא שום התחייבות, בקבוצה הקרובה לביתך.

רוצה להצטרף?

אקסלנט מזמינים אותך לשני אימוני ניסיון מתנה'
ללא שום התחייבות, בקבוצה הקרובה לביתך.