מחשבון מרחק ריצה

יש להכניס למחשבון את נתוני הריצה האחרונה שלכם (זמן ומרחק) ואת משך הזמן שאתם מתכננים לרוץ. המחשבון יחשב עבורכם מה המרחק שעליכם לרוץ בזמן זה על מנת לשפר את היכולות שלכם.