aboutIDFgirlsunits

[tcb_logo data-id-d=”4″ data-img-style=”width: 100%;” data-alt=””]

איך מגיעים ליחידות שאת רוצה לשרת בהן?

בשנים האחרונות נפתחים יותר ויותר תפקידי לחימה לנשים החלטנו לרכז לכן את מגוון תפקידי הלחימה של נשים

חיר גבולות:קרקל, ברדלס, אריות הירדן ולביא הבקעהדרישות: פרופיל 72 ומעלה, שירות חובה של שנתיים ו8 חודשים בדומה ללוחמים.בשביל להתקבל צריך לעבור מיון לוחמות.הכשרה של 16-18 שבועות (טירונות ואימון מתקדם) ותקופה בגזרה מבצעית.

לוחמות טנקים בחיר גבולותלמסלול זה נדרשים נתונים פיזיולגים על מנת להתקבללאחר הגיוס לחיר גבולות.מהלך המסלול כולל הכשרה של לוחמת חיר גבולות ובהמשך תקופת הכשרה מקצועית על טנקים

הגנה אוויריתכיפת ברזל, פטריוט,חץ, קלע דוד ומערך גילוי להרתעהדרישות: פרופיל 72 ומעלה, שירות חובה של שנתיים ו8 חודשים בדומה ללוחמים.בשביל להתקבל צריך לעבור מיון לוחמות.מסלול ההכשרה כולל טירונות וחלק מקצועי שבו הלוחמות לומדות על המערכות הספציפיות של כל יחידה

הגנה אוויריתכיפת ברזל, פטריוט,חץ, קלע דוד ומערך גילוי להרתעהדרישות: פרופיל 72 ומעלה, שירות חובה של שנתיים ו8 חודשים בדומה ללוחמים.בשביל להתקבל צריך לעבור מיון לוחמות.מסלול ההכשרה כולל טירונות וחלק מקצועי שבו הלוחמות לומדות על המערכות הספציפיות של כל יחידה

חילוץ והצלהדרישות: פרופיל 72 ומעלה, שירות חובה של שנתיים ו8 חודשים בדומה ללוחמים.מהלך ההכשרה כולל חודשיים וחצי טירונות ואז אימון מתקדם של שלושה וחצי חודשים של הכשרה יעודית לחילוץ והצלהבשביל להתקבל צריך לעבור מיון לוחמות.

עוקץתנאי קבלה:פרופיל 82 ומעלהמעבר מיון לוחמותגיוס לחיר גבולותמעבר גיבוש ובוחן כושר שבו הטובות ביותר יתקבלו ליחידהמסלול ההכשרה כולל טירונות של 4 חודשים ולאחר מכן הכשרה מבצעית של לוחמת עוקץ וסדרת קומנדובשלב זה כל לוחמת מקבלת כלב

מגבדרישות:פרופיל 82מעבר מיון לוחמותהכשרה של 4 חודשי טירונות שכוללת בין היתר הכשרה משטרתיתלאחר ההכשרה השיבוץ יהיה לאחת מהיחידות השונות במגב לפי צרכי היחידה והנתונים של כל לוחמת.

איסוף קרבי (מודיעין שדה)דרישות:פרופיל 82 ומעלהמעבר מיון לוחמותתהליך ההכשרה כולל טירונות של 3.5 חודשיםואימון מתקדם של 4 חודשים שבו עוברות הלוחמות הכשרה יעודיתלתפקידן

לוחמה אלקטורניתדרישות:פרופיל 72מעבר מיון לוחמותמעבר גיבוש וסיווג בטחוניטירונות של חודשיים וחצי ואימון מתקדם של 5 חודשים שבהן יהיו לימודים עיונים ואימוני חיר

תותחניםפרופיל 72מעבר מיון לוחמותליחידות המיוחדות פרופיל 82 ומעבר מיוניםהכשרה:טירונות של עד 4 חודשים ועוד 4 חודשים נוספים לקורס מקצועבמידה ולוחמת תעבור מיונים ליחידה מיוחדת בתוך המערךיתכנו עוד פרקי זמן של הכשרות שונות לפי המקצוע.

סנפירמעבר מיון לוחמותמעבר גיבוש (בהתאם לנתונים האישיים למי שזכאית)ההכשרה כוללת טירונות ובנוסף עוד 3 חודשי הכשרה יעודיים של חיל הים (צלילות והפעלת כלים ימיים)

ילת״ם (יחידה למשימות תת מימיות)אל יחידה זאת מגיעים דרך קורס סנפיר וההכשרה בת השנה תכלול עבודה אינטנסיבית מתחת למים (צלילות, חילוץ הפעלת כלים ועוד)

סטי״ל (ספינת טילים)מעבר מיון לוחמות וגיבוש לוחם ימיאורך ההכשרה נע בין 4-6 חודשים לפי המקצוע היעודי (ישנם עד 20 מקצועות שונים בשביל להפעיל ספינת טילים!)

קורס חובליםדרישות:פרופיל 82 ומעלהקבא 53 ומעלהדפר 60 ומעלהמעבר מיונים קדם צבאיים וגיבוש חובלים.משך הקורס אורך 28 חודשים שכוללים בסיסי, מתקדם, אקדמיה, יעודי בהד ויעודי שטח. במהלך הקורס מתקיימים לימודי תואר ראשון.בתום ההכשרה בוגרי הקורס יפקדו בכלים שונים במערך חיל הים.

קורס טייסדרישות:פרופיל 97דפר 60 ומעלהמעבר מיונים קדם צבאייםמעבר גיבוש טייסהקורס אורך 3 שנים שבמהלכו מתקיימים לימודי תואר ראשון.תכני הקורס רבים ומגוונים וכוללים עבודה אינטנסיבית בשטח ובכיתה.

כל הזכויות שמורות לאקסלנט בע״מ, אקסלנט©️ 2022

השאירו פרטים ותקבלו את המדריך ב12 שעות הקרובות