תקנון

ברוכים הבאים לעמוד ההרשמה עבור אימונים בחברת  “אקסלנט

 

התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה.

תקופת האימונים תחל ביום 01.09.2023 ותגיע אל סיומה ביום 31.08.2024  (להלן: “תקופת האימונים”)

עלויות המסלול מפורטות בדף המכירה, כמו כן התכולה של כל מסלול. התשלום הינו חודשי בהוראת קבע. בחודש הראשון ייגבה הסכום היחסי על פי תאריך תחילת האימונים

ערכת ציוד ואירועים

הרשמה לתקופת האימונים כאמור מותנית ברכישת ערכת רישום, קיימים שני סוגי ערכות לבחירת הלקוח. כל רוכש מנוי יצטרך לבחור איזו ערכה לרכוש, בהתאם לתכולתה (חובה לבחור אחת מהן) העלויות והתכולה של סוגי הערכות מפורטות בדף התשלום.

 

** התשלום עבור “ערכת ציוד ואירועים” הינו חובה ומתבצע באופן חד פעמי בשנת הפעילות **

 

הערות ותנאי ביטול הרשמה:

 • המנוי הינו אישי ולא ניתן להעברה.
 • חניך אשר מעוניין להביא לביטול מנוי לאחר ההרשמה יידרש למסור למדריך  בכתב בקשה לביטול
 • ביטול המנוי ייכנס לתוקף מהחודש הקלנדרי הבא, בתנאי שההודעה הועברה עד לתאריך ה 15 לאותו החודש
 • החזר בעד חודשי מנוי פעיל שלא נוצלו יתבצע רק במקרים חריגים כגון: מחלה ממושכת אשר נתגלתה לאחר מועד ההרשמה, אשפוז ממושך ו/או כל מקרה אשר ייבחן על ידי הנהלת החברה ובכפוף להצגת אישור רפואי מתאים
 • יודגש כי בכל מקרה לא יבוצע החזר עבור “ערכת הציוד והאירועים”.
 • לא יתבצעו החזרים רטרואקטיביים על תשלומים.
 • הקפאת אימונים ותשלום על חודש ספציפי (עקב חופשה ו/או טיפול רפואי וכו’) תתאפשר בהודעה מוקדמת של 30 יום מראש. תקופת המינימום להקפאה הינה 14 ימים
 • בכל מקרה לא יעלו דמי הביטול על הרשום בחוק.

 

תקנון הרשמה לתקופת האימונים

 1. הפעילות בתקופת האימונים תתבצע בתלבושת ספורט בלבד.
 2. הפעילות בתקופת האימונים תבוצע עפ”י הנחיית המדריכים בלבד. כל פעילות שתבוצע אחרת – אסורה – ותוצאותיה יהיו על אחריות החניך בלבד.
 3. חניך העורך פעילויות ספורטיביות עצמאיות על בסיס תכנית אימון לחדר כושר, או כל תכנית אימון אחרת של החברה, כאשר אינו תחת השגחתם של מדריכי החברה, מקבל ומסתכן מרצון בסיכונים הטבועים בפעילות הספורטיבית האמורה, ומשחרר את החברה וכל מי מטעמה מכל אחריות בקשר עם נזקיה האפשריים של אותה פעילות ומוותר על כל תביעה בקשר לפעילותו העצמאית.
 4. חפצים אישיים הינם באחריות החניך בלבד והחברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית על אובדן או גניבת ציוד אישי ממתחמי האימונים.
 5. דמי המנוי ו”ערכת הציוד והאירועים” הינם קבועים עפ”י מחירון החברה ואינם ניתנים למיקוח
 6. הצהרת בריאות – כל חניך חייב למלא ולחתום על הצהרת בריאות. במידה וקיימת מגבלה רפואית כלשהי, יש להמציא אישור רפואי בכתב מאת רופא ספורט המתיר לו לקחת בפעילות הגופנית נשוא תקופת האימונים.
 7. שעות פעילות האימונים ותדירותם ייקבעו על פי שיקול דעתם הבלעדי של החברה והצוות המלווה.
 8. להנהלת החברה תהא הזכות להפסיק פעילותו של חניך אם זה יהווה סיכון לעצמו, לאחרים, לרכוש ו/או שלא ינהג בהתאם לכללי ההתנהגות ו/או לא ישמע להוראות הצוות או מכל סיבה אחרת – ללא כל הודעה מוקדמת.
 9. חלה החובה לשמור על כללי התנהגות נאותים בעת האימונים ובמהלכם ולהישמע להוראות המדריכים והסדרנים.

פנייה ב- Whatsapp

השאירו פרטים ותקבלו את המדריך ב12 שעות הקרובות